Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach

Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/11/I/2019/KRUCZA KD

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_04122019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym_UE_24122019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym_UE_20012020Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie działek
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9A do SIWZ_Projekt budowlany
Załącznik nr 9B do SIWZ_Projekt wykonawczy
Załącznik nr 9C do SIWZ_Projekt organizacji ruchu
Załącznik nr 9D do SIWZ_Operat wodnoprawny
Załącznik nr 9E do SIWZ_ STWiORB
Załącznik nr 9F do SIWZ_Decyzja
Załącznik nr 9G do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 10 - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo6701_06122019_09122019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo6751_10122019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo6872_16122019
Rysunki_profile podłużne_16122019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo6910_18122019
Modyfikacja treści SIWZ_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_pismo6995_20122019
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo_7049_24122019
MODYFIKACJA_Załącznik nr 9G do SIWZ_Przedmiar robót_24122019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo10_02012020_03012020
Uzgodnienie ZTM_02012020
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo123_09012020_10012020
Wyjaśnienie modyfikacja treści SIWZ_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_pismo254_15012020
MODYFIKACJA_Załącznik nr 9G do SIWZ_Przedmiar robót_15012020
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_31012020Pobierz plik
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo1034_17022020Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.