Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/05/I/2018/MRÓWCZA_GÓRKA_KS

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_04042018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie działek_Mrówcza Górka
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_PB_Opis Techniczy
Załącznik nr 9a do SIWZ_Dokumentacja dendrologiczna
Załącznik nr 9b do SIWZ_Dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr 9c do SIWZ_PW_Branża technologiczno sanitarna
Załącznik nr 9d do SIWZ_Projekt odtworzenia nawierzchni
Załącznik nr 9e do SIWZ_STWIORB
Załącznik nr 9f do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 9g do SIWZ_Operat terenowo-prawny
Załącznik nr 9h do SIWZ_Decyzja_Prawomocność
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_treści_siwz_pismo1752_25042018_26042018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo1887_08052018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_10052018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2760_02072018_03072018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.