Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 81 w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 81 w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/04/I/2019/KS_OBROŃCÓW_WESTERPLATTE

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_07022019Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_ZMIANA_13022019Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-4 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 5a do SIWZ_Projekt Budowlany
Załącznik nr 5b do SIWZ_Projekt Wykonawczy
Załącznik nr 5c do SIWZ_Geologia
Załącznik nr 5d do SIWZ_Dendrologia
Załącznik nr 5e do SIWZ_STWiORB
Załącznik nr 5f do SIWZ_Przedmiar
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 6a do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 7 do SIWZ_zestawienie_dzialek
Załącznik 8_do SIWZ_Wzór włazu
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ_pismo810_13022019
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór umowy_po modyfikacji_13022019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_25022019Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo1423_12032019_13032019Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.