Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach – część 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach – część 2

Numer referencyjny: KIWK/PN/03/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.15_TUNELOWA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_23062017Pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_28062017Pobierz plik
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu_27072017Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_opublikowane_01082017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_treści_siwz_pismo2783_17072017
Modyfikacja_SIWZ_pismo2965_27072017
Modyfikacja_SIWZ_pismo2984_28072017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_16082017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo3810_26092017_27092017Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.