Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana

Numer referencyjny: KIWK/TOt/04/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/Zad_14_WIEŻOWA_URBANA - UNIEWAŻNIONE

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniuPobierz plik
SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór_umowy_Wieżowa_Urbana
Załącznik nr 6a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego_Wieżowa_Urbana
Załącznik nr 7 do SIWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo375_30012017Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.