Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana

Numer referencyjny: KIWK/TOt/05/II/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.14_WIEŻOWA_URBANA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_31012017Pobierz plik
SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór_umowy_Wieżowa_Urbana
Załącznik nr 6a do siwz_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego_Wieżowa_Urbana
Załącznik nr 7 do SIWZ_Program funkcjonalno - użytkowy
Załacznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo498_08022017
Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją inwestycji_numery działek_08022017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo524_09022017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_15022017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo1296_06042017Pobierz plik
Umowa
UmowaPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.