Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa nowego rurociągu tłocznego z tłoczni przy ulicy Cietrzewi w Katowicach

Budowa nowego rurociągu tłocznego z tłoczni przy ulicy Cietrzewi w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/06/I/2020/RUROCIĄG_TŁOCZNY_CIETRZEWI

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Informacja
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPobierz plik
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_13032020Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 6a do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie warunków udostępnienia nieruchomości
Załącznik nr 8A do SIWZ_PROJEKT BUDOWLANO_WYKONAWCZY
Załącznik nr 8B do SIWZ_UZGODNIENIA
Załącznik nr 8C do SIWZ_SPRAWY WŁASNOŚCIOWE
Załącznik nr 8D do SIWZ_BADANIA GEOTECHNICZNE
Załącznik nr 8E do SIWZ_PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Załącznik nr 8F do SIWZ_PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Załącznik nr 8G do SIWZ_STWiORB
Załącznik nr 8H do SIWZ_INFORMACJA BIOZ
Załącznik nr 8I do SIWZ_Oświadczenie o braku konieczności wycinki zieleni
Załącznik nr 8J do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 8K do SIWZ_Wzór włazu
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_30032020Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2630_29042020Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.