Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa rurociągu tłocznego dla projektowanej tłoczni ścieków zlokalizowanej w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach

Budowa rurociągu tłocznego dla projektowanej tłoczni ścieków zlokalizowanej w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/33/I/2019/RUROCIĄG_TŁOCZNY_SZARYCH_SZEREGÓW

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_12072019Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_17072019Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 6a do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie warunków udostępnienia nieruchomości
Załącznik nr 8A do SIWZ_Projekt budowlany
Załącznik nr 8B do SIWZ_Projekt wykonawczy
Załącznik nr 8C do SIWZ_Dokumentacja dendrologiczna
Załącznik nr 8D do SIWZ_Dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr 8E do SIWZ_Dokumentacja terenowo-prawna
Załącznik nr 8F do SIWZ_Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Załącznik nr 8G do SIWZ_STWiORB
Załącznik nr 8H do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 8I do SIWZ_Instrukcja_odbudowy_nawierzchni drogowych
Załącznik nr 8J do SIWZ_Wzór włazu
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjasnienia_modyfikacja_SIWZ_pismo3953_17072019
Wyjasnienia_SIWZ_pismo4001_19072019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4150_26072019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_31072019Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo4763_29082019Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.