Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach

Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/09/II/2019/WNIOSEK_IV/ZAD.62_MONITORING

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Informacja
INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ W TERENIE_02122019
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_20112019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_20122019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_15012020Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a do SIWZ_Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Wzór wykazu wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienie_modyfikacja_treści SIWZ_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_pismo6891_17122019
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo6958_19122019
Opis przedmiotu zamówienia_19122019
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna urządzenia do pomiaru przepływu ścieków_19122019
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo7050_24122019
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo26_03012020
Wyjaśnienie treści SIWZ_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_pismo195_13012020
Karty studni_13012020
napełnienie_inf_tech_13012020
przepływ_inf_tech_13012020
mapy_monit_13012020
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_05022020Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2557_24042020Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.