Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach

Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/03/I/2019/WNIOSEK_V/ZAD.62_MONITORING

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_19062019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_19072019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_05082019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_13082019Pobierz plik
SIWZ
SIWZPobierz plik
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowyPobierz plik
Załącznik nr 1a do SIWZ_Formularz cenowyPobierz plik
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XMLPobierz plik
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDFPobierz plik
Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejPobierz plik
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowyPobierz plik
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Wzór wykazu wykonanaych dostawPobierz plik
Załącznik nr 6 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówieniaPobierz plik
Załącznik nr 7 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania ofertyPobierz plik
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3625_02072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3719_05072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3751_08072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3752_08072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3753_08072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3768_09072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3921_16072019Pobierz plik
Opis Przedmiotu Zamówienia_modyfikacja_16072019Pobierz plik
Załącznik nr 4 _Specyfikacja techniczna Systemu SCADA_modyfikacja_16072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4036_22072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4244_zmiana terminu składania ofert_31072019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4394_zmiana terminu składania ofert_modyfiakcja SIWZ_07082019_08082019Pobierz plik
MODYFIKACJA_SIWZ_06082019Pobierz plik
MODYFIKACJA_Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy_06082019Pobierz plik
MODYFIKACJA_Opis Przedmiotu Zamówienia_06082019Pobierz plik
MODYFIKACJA_Załącznik nr 1 do ST urządzenia do pomiaru przepływu ścieków_06082019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4514_13082019Pobierz plik
Wzór włazu_13082019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4589_19082019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4750_28082019Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4788_29082019_30082019Pobierz plik
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_05092019Pobierz plik
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo5167_19092019Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.