Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Dostawa samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej i kamerą do inspekcji

Dostawa samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej i kamerą do inspekcji

Numer referencyjny: KIWK/PN/02/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.61_SAMOCHÓD_SPECJALISTYCZNY

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_13022018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz dostaw
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wzór_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści siwz_pismo1008_12032018
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia_po modyfikacji_12032018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_22032018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2154_24052018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.