Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki

Numer referencyjny: KIWK/PN/02/II/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.17_MURCKI

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE_26052021Pobierz plik
Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w DUUE_11062021Pobierz plik
SWZ
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SWZ_Warunki zajęcia terenu
Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SWZ_Wzory dokumentów
Załącznik nr 10A do SWZ_PROJEKT BUDOWLANY
Załącznik nr 10B do SWZ_PROJEKT WYKONAWCZY
Załącznik nr 10C do SWZ_DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
Załącznik nr 10D do SWZ_DENDROLOGIA
Załącznik nr 10E do SWZ_PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Załącznik nr 10F do SWZ_STWIORB
Załącznik nr 10G do SWZ_Orientacja
Załącznik nr 10H do SWZ_Zakres do wykonania
Załącznik nr 10I do SWZ_Zestawienie długości i ilości do wykonania
Załącznik nr 10J do SWZ_Stanowisko projektanta
Załącznik nr 10K do SWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 11 do SWZ_Link_ID postępowania
Wyjaśnienia / Modyfikacje SWZ
Modyfikacja treści SWZ_pismo3117_07062021_10062021
SWZ_MODYFIKACJA_07062021
Wyjaśnienie treści SWZ_pismo3270_11062021
Wyjaśnienie treści SWZ_pismo3445_18062021
Otwarcie ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację_29062021Pobierz plik
Informacja z otwarcia ofert_29062021Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo5095_31082021_01092021Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.