Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Panewnickiej i Nizinnej w Katowicach

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Panewnickiej i Nizinnej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/06/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.6_PANEWNICKA_NIZINNA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_04092019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_09102019Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_20092019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo5239_24092019_25092019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo5312_26092019_27092019
MODYFIKACJA_Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy_26092019
Wyjaśnienia treści SIWZ_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_pismo5462_04102019
MODYFIKACJA_2_Zestawienie szczegółowe zakresu inwestycji_04102019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_14102019Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo6535_28112019Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.