Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Piotrowickiej w Katowicach

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Piotrowickiej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/04/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.4_PIOTROWICKA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_03072019Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4081_24072019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4149_26072019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo4284_01082019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_08082019Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo5461_04102019_07102019Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.