Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Jankego i Barcelońskiej w Katowicach oraz ulicach przyległych

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Jankego i Barcelońskiej w Katowicach oraz ulicach przyległych

Numer referencyjny: KIWK/PN/05/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.16_JANKEGO

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_23062017Pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_28062017Pobierz plik
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu_27072017Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane_01082017Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane_04082017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo2561_03072017
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo2841_18072017_19072017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo2927_25072017_26072017
Modyfikacja_SIWZ_pismo2966_27072017
Modyfikacja_SIWZ_pismo2985_28072017
Modyfikacja SIWZ_pismo3050_zmiana terminu składania ofert_02082017
Program Funkcjonalno-Użytkowy po modyfikacji_02082017
2.Mapa poglądowa po modyfikacji_02082017
6.Zest_szczegol_zakresu_inwestycji_zad16_po modyfikacji_02082017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_24082017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo4620_21112017Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.