Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja studni depresyjnych wraz z doposażeniem na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

Modernizacja studni depresyjnych wraz z doposażeniem na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/10/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.43_MODERNIZACJA_STUDNI_DEPRESYJNYCH

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_12042017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr A-E do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr F do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr F1 do SIWZ_dokumentacja zdjęciowa_załącznik 12 do 19
Załącznik nr F2 do SIWZ_rysunki i schematy_załącznik 1 do 11
Załącznik nr F3 do SIWZ_Przedmiar_OS Podlesie
Załącznik nr G do SIWZ_wzór umowy
Załącznik nr H do SIWZ_Wzór_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_20042017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_28042017Pobierz plik
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o wykonawcach wykluczonych_ofertach odrzuconych_unieważnieniu postępowania_pismo2147_02062017Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.