Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie skweru Rybka oraz ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku w Katowicach

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie skweru Rybka oraz ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/19/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.28_SKWER_RYBKA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_08052017Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_ZMIANA_24052017Pobierz plik
SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_wzor_umowy_Skwer Rybka
Załącznik nr 6a do siwz_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego_Skwer Rybka
Załącznik nr 7 do siwz_Program Funcjonalno - Użytkowy:
Program funkcjonalno-użytkowy_Część opisowa
Program funkcjonalno-użytkowy_Część informacyjna_Spis załączników
1_Plansza orientacyjna
2_Plansza poglądowa
3_Plan sytuacyjny
4_Mapa zasadnicza terenu
5_Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami
6_Odwierty geologiczne
7_Dokumentacja geotechniczna
8_Uzgodnienia z zarządcą drogi - MZUiM w Katowicach
9_Ogólne warunki techniczne_Katowickie Wodociągi_Radocha
10_Instrukcja odbudowy nawierzchni
11_Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1882_18052017_19052017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1921_23052017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1955_zmiana terminu składania ofert_24052017
Odwiert_nawierzchni_ul_Górniczego_Dorobku_24052017
Sprostowanie treści pisma1955_pismo1977_25052017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofertPobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo_2700_11072017Pobierz plik
Umowa
UmowaPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.