Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Bednorza i Wańkowicza w Katowicach

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Bednorza i Wańkowicza w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/09/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.20_BEDNORZA_WAŃKOWICZA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogloszenie o zamowieniu opublikowane w Dzienniku Urzedowym UE_23082017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_02102017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo21_03012018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.