Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Korczaka w Katowicach

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Korczaka w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/01/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.19_KORCZAKA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu_13032017Pobierz plik
Ogloszenie o zamowieniu opublikowane w Dzienniku Urzedowym UE_15032017Pobierz plik
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu_27032017Pobierz plik
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu_14042017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program funkcjonalno_uzytkowy_Czesc opisowa
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program funkcjonalno_uzytkowy_Czesc informacyjna_Spis zalacznikow
1_Plansza orientacyjna
2_Mapa poglądowa
3_Plan sytuacyjny
4_Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciami
5_Odwierty geologiczne
6_Uzgodnienia z zarzadca drogi - MZUiM w Katowicach
7_Ogolne warunki techniczne KW SA Dabrowka Mala
8_Instrukcja odbudowy nawierzchni
9_Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
10_Dokumentacja zdjeciowa
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzor umowy
Zalacznik nr 4a do SIWZ_Wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oswiadczenie o grupie kapitalowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robot
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osob
Zalacznik nr 8 do SIWZ_Wzor karty gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Modyfikacja_siwz_pismo964_15032017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1055_22032017
Modyfikacja SIWZ_wyjaśnienia_pismo1114_27032017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1255_03042017_04042017
Plan sytuacyjny_JPG
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1308_06042017_07042017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1343_10042017_11042017
Modyfikacja SIWZ_pismo1422_14042017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1425_18042017
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo1439_18042017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_28042017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2426_20062017_21062017Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.