Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/03/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.1_WIDOK_DUCHA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_13022018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Zalacznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo928_06032018_07032018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo975_09032018
Wyjasnienia treści SIWZ_pismo1054_14032018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo1065_15032018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo1119_19032018
Plan sytuacyjny_skrzyzowanie_Widok_Dobra
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_23032018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo1946_11052018Pobierz plik
Sprostowanie informacji zawartych w zawiadomieniu o wyborzej najkorzystniejszej oferty_pismo2340_07062018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.