Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Zamkowej i Grodowej

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Zamkowej i Grodowej

Numer referencyjny: KIWK/PN/04/II/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.26_ZAMKOWA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_16062017Pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_20062017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_treści_siwz_pismo2784_17072017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_27072017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo4118_18102017Pobierz plik
Umowa
UmowaPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.