Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni ul. Lwowskiej w Katowicach

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni ul. Lwowskiej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/08/II/2018/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.25_LWOWSKA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_04092018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo4181_18092018
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo4338_26092018
Załącznik_9_Zestawienie szczegółowego zakresu inwestycji_zad.25_po modyfikacji_26092018
Wyjaśnienia_treści_SIWZ_pismo4405_01102018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_12102018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo5720_03122018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.