Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni ul. Lwowskiej w Katowicach

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni ul. Lwowskiej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/06/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.25_LWOWSKA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_17042018Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_19052018Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_01062018Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_15062018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 4a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Zalacznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_treści_SIWZ_pismo1784_27042018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo1814_30042018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo1955_11052018
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_17052018
Wytyczne MZUiM_odzysk materiałów_17052018
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo2243_30052018
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy_30052018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo2372_11062018
Karty studni głównego kolektora_Lwowska_11062018
Wyjaśnienia_modyfikacja_SIWZ_pismo2424_13062018
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy_13062018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_05072018Pobierz plik
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo2878_05072018_06072018Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.