Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

Numer referencyjny: KIWK/TOt/32/I/2017/MRÓWCZA_GÓRKA_PROJEKTOWANIE_DESZCZÓWKA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu_26062017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór_umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ_Specyfikacja techniczna_Mrówcza_Górka_kan_deszczowa
Załącznik nr 7A do SIWZ_Orientacja
Załącznik nr 7B do SIWZ_Plan Sytuacyjny_Kanalizacja deszczowa_ul. Gospodarcza
Załącznik nr 7C do SIWZ_Instrukcja Odbudowy Nawierzchni Drogowych
Załącznik nr 7D do SIWZ_Warunki techniczne_odprowadzenia wód deszczowych
Załącznik nr 7E do SIWZ_Ogólne warunki techniczne_KW SA
Załącznik nr 7F do SIWZ_Warunki_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_sieci_Kanalizacyjnych
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_04072017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2808_18072017Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.