Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Opracownie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej wzlewni oczyszczalni Podlesie, Dąbrówka Mała, Gigablok, Panewniki

Opracownie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej wzlewni oczyszczalni Podlesie, Dąbrówka Mała, Gigablok, Panewniki

Numer referencyjny: KIWK/TOt/03/I/2017/POIŚ/PROJEKTOWANIE

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu_23012017Pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu_zmiana_27012017Pobierz plik
SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 - Wzór_umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ_Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 7A do SIWZ_plany sytuacyjne
Załącznik nr 7B do SIWZ_instrukcja odbudowy nawierzchni
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Modyfikacja zapisów_SIWZ_pismo350_27012017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_02022017Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo820_03032017Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.