Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – węzeł Brynów Pętla w Katowicach

Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – węzeł Brynów Pętla w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/05/I/2020/PĘTLA_BRYNÓW_KD

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_02092020Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_18092020Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie działek
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9A do SIWZ_Projekt budowlany
Załącznik nr 9B do SIWZ_Projekt wykonawczy
Załącznik nr 9C do SIWZ_Projekt organizacji ruchu
Załącznik nr 9D do SIWZ_Dokumentacja geologiczna
Załącznik nr 9E do SIWZ_Operat dendrologiczny
Załącznik nr 9F do SIWZ_Operat terenowo_prawny
Załącznik nr 9G do SIWZ_Operat wodnoprawny
Załącznik nr 9H do SIWZ_STWIORB
Załącznik nr 9I do SIWZ_Karta techniczna materiałów
Załącznik nr 9J do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo5189_11092020_12092020
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy_MODYFIKACJA_11092020
PW_rysunki zamienne_11092020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo5257_16092020
Opinia GIG porównanie sztywnosci PE i GRP
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo5298_17092020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo5386_22092020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo5445_24092020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo5507_28092020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo5548_30092020
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_06102020Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo6816_03122020Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.