Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach

Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/07/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.2_DUDY GRACZA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_18042018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_zestawienie wymagań dodatkowych
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Załącznik nr 10 do SIWZ_Pozwolenie na budowę
Załącznik nr 10a do SIWZ_PB_Opracowanie kompleksowe
Załącznik nr 10b do SIWZ_PB_Dokumentacja dendrologiczna
Załącznik nr 10c do SIWZ_PB_Dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr 10d do SIWZ_PW_Branża konstrukcyjno-budowlana
Załącznik nr 10e do SIWZ_PW_Branża technologiczno-sanitarna
Załącznik nr 10f do SIWZ_PW_Projekt odtworzenia nawierzchni
Załącznik nr 10g do SIWZ_PW_Projekt przebudowy gazu
Załącznik nr 10h do SIWZ_PW_Projekt przebudowy kabla
Załącznik nr 10i do SIWZ_PW_Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Załącznik nr 10j do SIWZ_PW_Schemat zlewni
Załącznik nr 10k do SIWZ_STWIORB
Załącznik nr 10l do SIWZ_Przedmiar
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ_pismo2018_16052018
Modyfikacja_treści SIWZ_pismo2195_28052018
Wyjaśnienie_treści SIWZ_pismo2230_30052018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_14062018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze ofert_pismo3276_26072018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.