Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Roboty uzupełniające i doposażenie obiektów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

Roboty uzupełniające i doposażenie obiektów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/36/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.37_ROBOTY_UZUPEŁNIAJĄCE_OŚ_PODLESIE

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_24072017Pobierz plik
SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 7 do SIWZ_PFU
Załącznik nr 6a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 6 do SIWZ_wzor_umowy
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
SIWZ
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo3232_16082017Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.