Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/01/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.1_RADOCKIEGO

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_30012018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie dodatkowych wymagań
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Zalacznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
10a_PB_Branża technologiczno-sanitarna
10b_PW_Branża technologiczno-sanitarna
10c_Projekt zagospodarowania terenu_branża drogowa
10d_Dokumentacja geotechniczna
10e_Projekt tymczasowej organizacji ruchu
10f_Specyfikacja techniczna
10g_Projekt odtworzenia nawierzchni
10h_Schemat zlewni
10i_Dokumentacja dendrologiczna
10j_Przedmiar Robót
10k_Pozwolenie na budowę
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo582_12022018
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo662_19022018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_08032018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2268_04062018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.