Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/02/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_14052019Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie dodatkowych wymagań
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Załącznik nr 11a do SIWZ_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany
Załącznik nr 11b do SIWZ_Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy
Załącznik nr 11c do SIWZ_Decyzja_pozwolenie na budowę_Zgrzebnioka
Załącznik nr 11d do SIWZ_Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 11e do SIWZ_Przedmiar_robót
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo3067_05062019
III_PR-Przedmiar robót_zakres_Szpaków_05062019
07 Notatka służbowa_20160929_05062019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_18062019Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo4212_30072019Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.