Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/02/I/2020/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_29012020Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym_UE_02032020Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie działek
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Załącznik nr 10A do SIWZ_Projekt budowlany
Załącznik nr 10B do SIWZ_Projekt wykonawczy
Załącznik nr 10C do SIWZ_Dokumentacja geotechniczna_część_II_III
Załącznik nr 10D do SIWZ_Dendrologia_część_II_III
Załącznik nr 10E do SIWZ_Tymczasowa organizacja ruchu_część_II_III
Załącznik nr 10F do SIWZ_Operat terenowo prawny_część_II_III
Załącznik nr 10G do SIWZ_Teczka uzgodnień_część_II_III
Załącznik nr 10H do SIWZ_Decyzje_pozwolenia na budowę
Załącznik nr 10I do SIWZ_STWiORB_części_II_III_IV
Załącznik nr 10J do SIWZ_ORIENTACJA_Podział na części
Załącznik nr 10K do SIWZ_ETAPOWOŚC ROBÓT_MAPA
Załącznik nr 10L do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 11_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo875_10022020_11022020
MODYFIKACJA_Załącznik nr 10B do SIWZ_Projekt wykonawczy_10022020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo1000_14022020
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo1146_20022020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo1192_21022020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_pismo1271_26022020
Wyjaśnienia_treści SIWZ_pismo1416_02032020_03032020
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_13032020Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo3209_28052020_29052020Pobierz plik
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty_pismo4766_18082020Pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo5124_09092020Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.