Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/08/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.4_POD_MŁYNEM

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_13112019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_06122019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_13122019Pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_27122019Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie działek
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Załącznik nr 10A do SIWZ_PB_Opracowanie kompleksowe
Załącznik nr 10B do SIWZ_Branża technologiczno-sanitarna
Załącznik nr 10C do SIWZ_PW_Branża technologiczno-sanitarna_AKTUALIZACJA
Załącznik nr 10D do SIWZ_Dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr 10E do SIWZ_Dokumentacja dendrologiczna
Załącznik nr 10F do SIWZ_Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Załącznik nr 10G do SIWZ_Projekt odtworzenia nawierzchni
Załącznik nr 10H do SIWZ_Projekt zagospodarowania terenu_branża drogowa
Załącznik nr 10I do SIWZ_STWiORB
Załącznik nr 10J do SIWZ_Schemat zlewni
Załącznik nr 10K do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 11 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo6360_21112019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo6520_27112019_28112019 9329
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo6612_02122019
MODYFIKACJA_Załącznik nr 10K do SIWZ_Przedmiar robót_02122019
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo6652_04122019_05122019
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo6717_09122019
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej_09122019
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo6776_11122019
MODYFIKACJA_Załącznik nr 10K do SIWZ_Przedmiar robót_11122019
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo6957_19122019
MODYFIKACJA_Załącznik nr 10K do SIWZ_Przedmiar robót_19122019
Wyjaśnienia_modyfikacja_treści SIWZ_pismo7019_20122019_23122019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_08012020Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo3914_07072020Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.