Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/04/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.6_MORAWA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OgłoszeniePobierz plik
SIWZ
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Zalacznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Zalacznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Zalacznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Zalacznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie dodatkowych wymagań
Zalacznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Zalacznik nr 9 do SIWZ_Wzory dokumentów
Zalacznik nr 10a do SIWZ_PB_Opracowanie kompleksowe
Zalacznik nr 10b do SIWZ_PBW_Branża_hydrotechniczna
Zalacznik nr 10c do SIWZ_PB_Dokumentacja dendrologiczna
Zalacznik nr 10d do SIWZ_PB_Dokumentacja geotechniczna
Zalacznik nr 10e do SIWZ_PW_Branża technologiczno-sanitarna
Zalacznik nr 10f do SIWZ_PW_Branża drogowa
Zalacznik nr 10g do SIWZ_PW_Branża elektryczna_projekt_zasilania
Zalacznik nr 10h do SIWZ_PW_Projekt_odtworzenia_nawierzchni
Zalacznik nr 10i do SIWZ_PW_Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Zalacznik nr 10j do SIWZ_PW_Schemat zlewni
Zalacznik nr 10k do SIWZ_STWIORB
Zalacznik nr 10l do SIWZ_Operat terenowo-prawny
Zalacznik nr 10m do SIWZ_Przedmiar Robót
Zalacznik nr 10n do SIWZ_Pozwolenie na budowę
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ_pismo1233_23032018_26032018
Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy_po modyfikacji_23032018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_28032018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo2156_24052018Pobierz plik
Umowa
UMOWAPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.