Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach”

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach”

Numer referencyjny: KIWK/TOt/48/I/2019/POIS/WNIOSEK_V/ZAD.8_INWENTARYZACJA ZIELENI DYTRYCHA

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_13112019Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-3 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 4 do SIWZ_wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5A do SIWZ_wykaz nieruchomości
Załącznik nr 5B do SIWZ_wykaz zieleni do aktualizacji
Załącznik nr 5C do SIWZ_rys_1_plan_Dytrycha
Załącznik nr 5D do SIWZ_rys_2_plan Dytrycha
Załącznik nr 5E do SIWZ_rys_3_zielen_Dytrycha
Załącznik nr 5F do SIWZ_rys_4_zielen_Dytrycha
Załącznik nr 5G do SIWZ_wzór zestawienia inwentaryzacji zieleni
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_21112019Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo6448_25112019_26112019Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.