Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grota Roweckiego w Katowicach dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zieleni

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grota Roweckiego w Katowicach dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zieleni

Numer referencyjny: KIWK/TOt/18/I/2017/POIŚ/INWENTARYZACJA_ZIELENI_GROTA_ROWECKIEGO

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_25042017Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_SPROSTOWANIE_26042017Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-3 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 4 do SIWZ_wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5A do SIWZ_plan sytuacyjny
Załącznik nr 5B do SIWZ_wzór_zestawienie_inwentaryzacji_zieleni
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Modyfikacja zapisów SIWZ_pismo1556_26042017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofertPobierz plik
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo1789_12052017Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.