Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach

Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/35/II/2018/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.46_ZBIORNIK_BUFOROWY_OŚ_PODLESIE

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_31072018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_wzor_umowy_OS Podlesie_zad. 46_26062018
Załącznik nr 6a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 7 do SIWZ_Program Funkcjonalno Użytkowy
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ_wzory dokumentów
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3478_08082018
_EKSPERTYZA_GEOLOGICZNA_OŚ Podlesie_rok 2009
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3551_10082018_12082018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3574_13082018_14082018
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3811_28082018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_31082018Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo4368_27092018_28092018Pobierz plik
Umowa
UmowaPobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.