Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach

Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/TOt/03/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.46_ZBIORNIK_BUFOROWY_OŚ_PODLESIE

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU_25012018Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Zalacznik nr 6 do SIWZ_wzor_umowy
Zalacznik nr 6a do siwz_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 7 do SIWZ_Program Funkcjonalno Użytkowy
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo426_01022018
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo439_02022018
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo506_06022018
_EKSPERTYZA_GEOLOGICZNA_OŚ Podlesie_rok 2009
Wyjaśnienia do SIWZ_pismo621_14022018_15022018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_20022018Pobierz plik
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo715_21022018Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.