Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zawarta umowa na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie

Aktualności 26.06.2009

25 czerwca 2009 roku wsiedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.zo.o. podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie wKatowicach wramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej wKatowicach – Etap II”.

Umowa została zawarta z wybranym w przetargu Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy.

Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Władysław Spyrka, a ze strony Wykonawcy Wiceprezes Zarządu Wiesław Konopelski.

Umowa została zawarta na okres 7 miesięcy. W tym czasie Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującym zakresie:

  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, jeżeli będzie to wynikało zwymagań organów ochrony środowiska.
  2. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  3. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
  4. Projekt prac geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja badań podłoża igeotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
  5. Inwentaryzacja zieleni, jeżeli przewiduje się wycinkę drzew i krzewów lub oświadczenie obraku konieczności dokonywania wycinki.
  6. Projekty budowlane.
  7. Projekty wykonawcze.
  8. Kosztorysy Inwestorskie.
  9. Przedmiary robót.
  10. Dokumentację przetargową.
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.